KONTAKT

Publicerat den av

Ordförande: Tomas Larsson
email
Telefon: 0739-93 26 73

Kassör: Kenneth Bromander
Telefon: 033-10 22 88

Vi har möte andra tisdagen varje månad på Navet Science Center i Borås.
Karta