STYRELSEN

Publicerat den av

Ordförande: Tomas Larsson

V. ordförande: Stefan Håkansson

Kassör: Kenneth Bromander

Sekreterare: Vakant

Ledamöter: Ulla Edsköld Ramstedt, Ulf Frii

Suppleanter: Gunnar Andersson, Dan Zarelius

Revisorer: Åke Brunnegård, Åke Swahn

Valberedning: Vakant

Webmaster: Ulla Edsköld Ramstedt