Ui7

Publicerat den av

Föreningen

Svenska uppfinnareföreningen försökte 1980 starta SUF-VÄST, och höll den 16 december 1980 ett upptaktsmöte i Göteborg med ett 30-tal deltagare. Bland dessa var Åke Swahn, Borås, Resultatet för Borås del av SUF-VÄST blev i princip noll.

Näringslivsenheten i Borås kommun inbjöd genom annons i Borås Tidning torsdagen den 22 november 1984 till en temakväll med rubriken ”Uppfinnare och produktutvecklare” i Annelundsvillan måndagen den 26 november. Ett 40-tal intressenter deltog i mötet som leddes av Alf Jaconsson och Gunnar Larsson.

Borås kommun och Borås Sparbank arrangerade en temakväll tisdagen den 23 april 1985 under rubriken ”Från uppfinning till färdig produkt”. Ett 50-tal personer deltog. Intresset för uppfinnande tycktes finnas, men det borde kanaliseras.

Som ett resultat av ovanstående sammankomster tillskrev jag, Åke Swahn, Borås kommuns näringslivsenhet den 8 juni 1985 och framförde att SUF-VÄST inte fungerade tillfredsställande för oss i Sjuhäradsbygden. Jag föreslog att en mera lokalt förankrad klubb/förening kunde anses vara av stor betydelse för uppfinnandet och utbytet med den lokala industrin. Jag nämnde även uppfinnarverkstad, utbildning och finansieringsfrågor.

Näringslivsenheten i Borås kommun kallade intresserade till ett möte måndagen den 16 september 1985, i Svenska Handelsbanken vid Stora torget. Mötet leddes av Lennart Nilsson, VD i Svenska Uppfinnareföreningen och resulterade i Sjuhäradsbygdens Uppfinnareförening och att en interimsstyrelse valdes. Den bestod av Åke Swahn, ordförande, Lars-Olof Bergström, Tage Skönvall och Gunnar Larsson.

Interimsstyrelsen sammanträdde den 31 oktober hos Tage Skönvall i Hökerum. Då beslöts bland annat att tillfråga Claes-Göran Håkansson, Borås Sparbank, om han skulle vara villig att inträda i styrelsen som kassör.

SJUHÄRADSBYGDENS UPPFINNAREFÖRENING bildades onsdagen den 4 december 1985 vid ett möte i Annelundsvillan.

/Åke Swahn
Hedersmedlem