MORGAN GUNNARSSON

Publicerat den av

MORGAN GUNNARSSON

Kontakt

Tel: 033-270270
E-post: morgan.gunnarsson@telia.com
Hemsida: tretonic.se
Facebook: Tretonic Vädurspump
YouTube: Tretonic

Kort fakta

Ort: Dalsjöfors


Yrke:
Verksamhetsutvecklare

Bakgrund: Ingenjör, Lärare, IT-Ansvarig, Nätverkstekniker, Gruppchef

Familj: Frun Lena och barnen Martin, Carl och Anna

Mina Uppfinningar
Måttställare för sågverk, Vädurspump

Mina viktigaste uppfinnarråd
Tala med människor du kan lita på om din idé, då når du längre.

Favorituppfinning
3D-skrivaren

Morgan Gunnarsson har många års erfarenhet av arbete inom IT och har även arbetat med elektronikutveckling och 3D utskrift. Han startade sitt företag redan under studietiden på Teknis i Borås, året var 1986. Genom åren har han arbetat med bl.a. utveckling av läckagemätningssystem för fjärrvärmebranschen, kassasystem för butik och restaurang, avräkningsprogram för Farmartjänst, bokningssystem för turistnäringen. På senare tid har Morgan utvecklat en måttställare för sågverk, en vädurspump i plast och dessutom byggt en egen robotgräsklippare.

Tretonic Måttställare är en produkt som skapats, i nära samarbete med en sågverksägare, utifrån behovet att rationalisera produktionen för mindre sågverk. Stora sågverk har under många års tid arbetat med att rationalisera sin produktion med hjälp av automatisering och nya produkter samtidigt som få tillverkare har intresserat sig för att utveckla produkter för de mindre sågverken. Måttställaren ställer automatiskt in måttet som ska sågas genom att sågaren trycker in en knapp med det önskade måttet förprogrammerat, eller matar in önskat mått på knappsatsen.

Utgångspunkten under utvecklingen av Tretonic Måttställare har varit att skapa en bra produkt som är enkel att använda och med ett prisläge som attraherar även de riktigt små sågverken.

Morgans vädurspump är en utveckling av en gammal uppfinning från slutet av 1700-talet och den är lämplig för pumpning till bevattning, fontäner, vattenkonst, vattna hästar eller andra djur eller kanske till att ordna så det alltid finns fräscht vatten i badtunnan.

Vädurspumpen placeras i ett vattendrag och drivs av rörelseenergin i det strömmande vattnet. Vid en meters fallhöjd i vattendraget kan vatten pumpas upp till uppfordringshöjd på 5 meter. Pumpen är tillverkad i tålig ABS-plast.

Video som visar måttställaren:

Video som visar vädurspumpen i funktion:

Video som visar Morgans robotgräsklippare:

Länk till en artikel om Morgans uppfinnarverksamhet i Borås Tidning:

Morgan släpper loss skaparlusten hemma

 

Tillbaka till Uppfinningar i Ui7